Nieuws

Het laatste nieuws van Winkelcentrum Putten
Sinterklaas

UPDATE:
Vanwege de recente coronamaatregelen is de programmering van de intocht gewijzigd.

Klik hier voor het actuele programma van de intocht van Sinterklaas.

Op zaterdag 13 november bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten ook Putten weer. De jaarlijkse Sinterklaasintocht is een samenwerking tussen ‘ het Sinterklaascomité’ dat al ruim 40 jaar de intocht binnen Putten verzorgd, Winkelcentrum Putten en VVV Putten.

Door Corona kon vorig jaar geen optocht plaatsvinden, maar dit jaar staan alle seinen weer op groen. Bij de organisatie rondom de intocht lagen er dit jaar twee grote uitdagingen. Dat was de locatie en de inmiddels landelijk bekende Zwarte Pietendiscussie.

Hoewel de haven van Nulde, door de wegafsluiting van de Waterweg en de Zuiderzeestraatweg, minder makkelijk te bereiken is, heeft de organisatie er toch voor gekozen om ook dit jaar de Sint weer aan te laten meren op Nulde. Nulde is op de fiets uitstekend bereikbaar. Per auto betekent dit omrijden via Ermelo of Nijkerk. Er zal voldoende communicatie worden opgestart om het publiek de bereikbaarheid van de haven van Nulde duidelijk te maken. Ongetwijfeld zal er weer een grote menigte Sinterklaas en zijn gevolg welkom heten in de haven van Nulde. Na de aankomst op Nulde zal het programma, net als andere jaren, vervolgd worden in het centrum van Putten.

De organiserende partijen hebben zich ook gebogen over de Zwarte Pietendiscussie. Een lastige discussie omdat die omgeven is met veel emotie. Uitgangspunt dat dwordt gehanteerd, is dat er vanuit de organisatie geen enkele behoefte is tot discriminatie in welke vorm dan ook. Dat de landelijke trend is ingezet naar roetveeg, gekleurde of welke Piet dan ook, valt niet te ontkennen.

Het uitgangspunt binnen Putten zal vooralsnog zijn dat iedere Piet vrij is om zich in welke kleur dan ook te laten zien aan het publiek. Daarbij is afgesproken dat er oog en begrip is voor de landelijke trend, zoals die merkbaar is binnen het Sinterklaasjournaal en dat die trend daar waar mogelijk zal worden vertaald binnen de Sinterklaasintocht in Putten.

Uiteraard wordt de organisatie van de Sinterklaasintocht jaarlijks geëvalueerd en daar waar mogelijk en noodzakelijk aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

Agenda

Kassabonnenactie

kassabonnenactie.jpg zo 1 mei - di 31 mei 2022

Smaakvol Putten

Ober run tijdens Smaakvol Putten zaterdag 11 juni 2022
11:00 - 17:00 uur

KIEK ES Putten

Kiek es! Meisje kliedert met verf zaterdag 16 juli 2022
13:00 - 17:00 uur