Nieuws

Het laatste nieuws van Winkelcentrum Putten
Visiualisatie herinrichting Dorpsstraat Putten

Centrumplan gaat uit van compacter winkelcentrum

Sinds 2017 wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van het centrumplan. Door gemeente Putten in samenwerking met WCP en andere stakeholders. Er zijn onderzoeken gedaan en de belangen van de stakeholders zijn geïnventariseerd. De plannen zijn inmiddels op hoofdlijnen bekend. op maandag 8 april zijn deze gepresenteerd aan de ondernemers en op dinsdag 9 april vond een openbare informatiebijeenkomst plaats.

Een van de eerste conclusies in 2017 was dat de door gemeente en WCP gewenste "Gouden driehoek", ofwel het betrekken van de Achterstraat bij het winkelgebied, niet meer haalbaar is. Supermarkten hebben de achterzijde van de winkels aan de Achterstraat, het braakliggend terrein wordt (nog) niet ontwikkeld en niet iedere plek in de Achterstraat leent zich voor het vestigen van een winkel of horecagelegenheid.

De huidige marktomstandigheden waarbij er in Nederland gewoon teveel winkelvloeroppervlak is zorgen ervoor dat winkelcentra overal compacter gaan worden. Dus ook in Putten. Al met al zijn er daardoor geen mogelijkheden meer een winkelcentrum te creëren waarbij je al winkelend een rondje door het centrum kunt lopen. In 2017 heeft gemeente Putten daarom besloten het kernwinkelgebied te reduceren tot de Kerkstraat, Dorpsstraat (tot aan de kruising met de Brinkstraat) en de Verlengde Dorpsstraat.

Andere functies voor lege panden

Het is niet zo dat in de straten die niet in het kernwinkelgebied liggen geen winkels mee mogen zijn. De verwachting is echter dat een deel van de ondernemers die hier zitten naar het kernwinkelgebied zullen verhuizen. Gemeente Putten staat welwillend tegenover het wijzigen van de functies van deze leegkomende panden. Bijvoorbeeld door ze te veranderen in woonruimte. Daar is nu al sprake van in de Molenstraat en ook voor een deel van de Achetrstraat zijn daar al plannen voor.

Visualisatie kernwinkelgebied zoals vastgesteld in 2017
Visualisatie kernwinkelgebied

Wat gaat er veranderen?

De meest opvallende wijziging is het autoluw maken van het winkelcentrum. Vrachtauto's en bestelbusjes mogen straks alleen nog tijdens venstertijden het winkelcentrum in om bedrijven te bevoorraden. Bewoners, ondernemers en mindervaliden hebben belang om buiten deze venstertijden bij de winkels of woningen te kunnen komen. Dat blijft mogelijk, wel wordt nog gekeken hoe dit zo geregeld kan worden dat misbruik door anderen onmogelijk wordt.

Parkeren & verkeerscirculatie

Parkeerruimte hebben we voldoende, zo is onderzocht. Er zijn wel mogelijkheden door middel van bewegwijzering naar andere parkeerplaatsen te leiden, zodat de aanwezige parkeerruimte efficienter kan worden benut. Daarnaast zullen er wijzigingen worden aangebracht aan de verkeerscirculatie. De Krommestraat wordt afgesloten voor verkeer, evenals het stukje Kerkplein dat voor de Marktmeester langsloopt. Ook in de Verlengde Dorpsstraat veranderd er het nodige. De straat wordt tweerichting verkeer totaan de kerk. Parkeren blijft moglijk, maar waarschijnlijk met een kortere parkeerduur dan de huidige twee uur.

Fontanusplein & Kerkplein

De twee pleinen worden opnieuw ingericht. Hoewel de Papiermakerstraat het plein kruist en zal blijven kruisen vormen de twee pleinen straks samen meer een geheel. Tussen de Dorpsstraat en het gemeentehuis komt een groenstrook met een of meerdere waterpartijen en zit- en speelelementen. Er komt meer ruimte voor de terrassen van de horecagelegenheden die aan het plein grenzen.

Rust, ruimte en toegankelijkheid

De straten in het kernwinkelgebied worden opnieuw ingericht. Daarbij wordt alles zo vlak mogelijk gehouden. Daardoor gaan de straten er ruimtelijker en rustiger uitzien. De rijbaanloper en het voetgangersgebied worden gelegd in dezelfde klinkers, maar om onderscheid aan te geven worden deze anders gelegd. De hoeveelheid paaltjes en lichtmasten wordt tot een minimum gereduceerd en ook voor de uitstallingen van de winkels komt een nieuw beleid.

Winkelpuien en gevels

Het is de nadrukkelijke wens van gemeente Putten dat er ook verbeteringen worden aangebracht aan winkelpuien en gevels. Links en rechts zijn zaken gedateerd of is sprake van achterstallig onderhoud. Gemeente is hiertoe in overleg met de pandeigenaren met als doel dat zij deze verbeteringen de komende jaren gaan uitvoeren. In de Kerkstraat zijn onlangs al een aantal gevels en winkelpuien opgeknapt en dat heeft het straatbeeld aanmerkelijk verbeterd.

Op weg naar een toekomstbestendig winkelgebied

Hoe gaat het verder? In mei wordt het centrumplan besproken door de Commissie Economoie, Bestuur & Openbare ruimte. In juni worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij hen wordt verzocht het benodigde geld voor de uitvoering beschikbaar te stellen. Na de zomer kan dan worden toegewerkt naar de aanbesteding. Naar verwachting kan dan in 2020 worden gestart met de herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein, waarna de winkelstraten zullen volgen. De planning zal door gemeente nauw worden afgestemd met WCP om er voor te zorgen dat de winkels en horeca zo veel mogelijk voor je bereikbaar blijven.

Agenda

Kassabonnenactie

kassabonnenactie.jpg wo 1 mei - vr 31 mei 2024

Putten op wielen

vw-kever-marktplein-putten.jpg zaterdag 15 juni 2024
13:00 - 15:00 uur

Puttens Spektakel

compagnie-with-balls.jpg zaterdag 27 juli 2024
13:00 - 17:00 uur